0918 639 525

TOP ponuky
Najnovšie ponuky
Najnovšie dopyty


 0 objektov v databáze

Typ obchodu
Druh
Kraj
Okres
Ulica
Cena
od 

do 

Novinky mailom
Ponúknuť nehnuteľnosť
Nehnuteľnosti v zahraničí
Služby
Ponuka pr�ce
Kontakt


 

Hlavným cie¾om je pre zákazníkov poskytova  služby  vo všetkých oblastiach, s ktorými sa môžu stretnú pri kúpe, predaji, prenájme i nájme nehnute¾ností.  Ide o pomoc klientovi v oblasti výberu nehnute¾nosti, jej reálneho ohodnotenia, poradenstva vo svete úverov a pomoc v banke,  pomoc  pri vybavovaní záležitostí  na Katastri nehnute¾ností. Naše služby nekonèia samotným zrealizovaním obchodu. Klienti s nami môžu ráta aj po  zrealizovaní obchodu, kde sa na nás s dôverou obracajú napríklad vo veci poistenia si nehnute¾nosti alebo platieb a prihlasovania sa (plyn, elektrina, trvalý pobyt). Našim cie¾om je èo najlepšie a najrýchlejšie vyhovie požiadavkám klienta.

Naša realitná kancelária sa zaoberá aj  sprostredkovaním hypotekárnych úverov, èím klientom u¾ahèujeme financovanie nehnute¾nosti.